Kościół w Gniazdowie

Kościół w Gomunicach

Kościół w Mzykach

Albudex S.J. Kała, Minkisiewicz
42-200 Częstochowa, ul. Srebrna 59b, tel. +48 34 360-14-56, fax. +48 34 360-14-57, e-mail: albudex@albudex.com.pl