Kaye Buliding Systems  sp. z o.o. jest polskim dostawcą systemów profili aluminiowych dla budownictwa. Oferujemy nowoczesny i w pełni zintegrowany zakres produktów do wykonywania konstrukcji aluminiowo - szklanych. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania pozwalające na produkcję różnych typów okien, drzwi i innych wyrobów budowlanych z wykorzystaniem aluminium. Wszystkie oferowane elementy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem krajowych warunków klimatycznych, technicznych i prawnych.

Produkowane i dostarczane przez nas profile posiadająAtest Higieniczny HK/B/0993/01/2012 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny

W zakresie produkcji profili alum. współpracujemy z Kaye Aluminium Opole sp. z o.o. Naszymi dostawcami jest wiele polskich i europejskich firm będących uznanymi markami w branży systemów dla budownictwa.

Nasze produkty oferowane są jako kompletne rozwiązania (profile, akcesoria, okucia, uszczelki) i wszystkie dostępne są w naszym magazynie.

Jednocześnie jako część światowej grupyExlabesa posiadamy zaplecze produkcyjne pozwalające na zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie dostaw profili, wyciskania aluminium, usług lakierowania proszkowego oraz anodowania. Jednocześnie współpracujemy z największymi europejskim dostawcami produktów i usług w tym zakresie.

 

ThermoTech 64 służy do wykonywania konstrukcji wymagających izolacji termicznej. TT 64 umożliwia tworzenie takich konstrukcji jak: drzwi (jedno i dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz), okna (stałe, otwierane U, R, UR, jedno i dwuskrzydłowe), witryny. Głębokość trójkomorowego profilu z przekładką termiczną wynosi dla ościeżnicy i 64 mm dla skrzydła 55mm. Szeroka gama profili, w tym wzmocnionych słupków, pozwala wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach. Jako wypełnień używa się wszelkiego rodzaju szkła i paneli. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym i anodowanie.

Wyroby budowlane wykonane w systemie TT 64 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, pozwalają na optymalne wykonywanie konstrukcji elewacji budynków z uwzględnieniem specjalnych potrzeb użytkownika w zakresie funkcjonalność, estetyki i trwałości.

Właściwości:

Okna:
Infiltracja powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207),
Szczelność na przenikanie wody - min. E750 (PN-EN 12208),
Odporność na obciążenie wiatrem – B5/C5 (PN-EN 12210),
Izolacyjność termiczna - Uf=1,9÷2,4 W/m2K,
Kategoria korozyjności - PN-EN ISO 12944-2:2001 C1, C2, C3, C4,

Drzwi:
Infiltracja powietrza - klasa 1/2 (PN-EN 12207),
Szczelność na przenikanie wody - klasa 4A, 9A (PN-EN 12208),
Odporność na obciążenie wiatrem – B1/C1, B3/C3 (PN-EN 12210),
Badanie bezpieczeństwa: 600 Pa, 1800 Pa,
Odporność na uderzenie: Klasa 4 (I4/E4) (PN-EN 13049)

 

ProfilTech 50 służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, lekkie ściany działowe, witryny, boksy. Możliwe jest także wykonanie ścian pod dowolnymi kątami w tym pod kątem 90 i 135 stopni. Szeroka gama profili, w tym wzmocnionych słupków, pozwala wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach. Głębokość profilu 50 mm zapewnia wysokie właściwości mechaniczne przy minimalnej masie profili. Jako wypełnień używa się wszelkiego rodzaju szkła i paneli. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym i anodowanie.

Wyroby budowlane wykonane w systemie PT 50 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany mogą być stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

 

 

Albudex S.J. Kała, Minkisiewicz
42-200 Częstochowa, ul. Srebrna 59b, tel. +48 34 360-14-56, fax. +48 34 360-14-57, e-mail: albudex@albudex.com.pl